Allergia- ja astmaliiton jäsentutkimus

Allergia- ja astmaliiton jäsenistölle tehtiin joulukuussa 2011 internetpohjainen kyselytutkimus. Kyselyllä selvitettiin jäsenistön henkilökuvaa sekä kartoitettiin tarpeita ja odotuksia järjestöä kohtaan. Kysely lähetettiin runsaalle 6 000 sähköpostinsa jäsenrekisteriin ilmoittaneelle jäsenelle ja siihen vastasi reilut 1 600 jäsentä (24 %).

Valtaosa vastaajista oli kuulunut yhdistykseen 3-5 vuotta, mutta joukossa oli myös tuoreita jäseniä ja yli 10 vuotta toiminnassa mukana olleita. Vastaajien keski-ikä oli 45 vuotta, joka on kaksi vuotta pienempi kuin edellisessä vuonna 2007 kirjeitse tehdyssä tutkimuksessa.

Tuloksia lyhyesti

Astmaa, allergiaa ja atopiaa sairastavien jäsenten sairauden ilmenemismuodoissa ja oireiden aiheuttajissa ei paljastunut yllätyksiä. Allerginen nuha oli tavallisin sairauden ilmenemismuoto. Aikuisilla oli vähän useammin allergista nuhaa ja astmaa kuin perheen lapsilla, joilla puolestaan atooppinen ihottuma ja ruoka-allergiat olivat hiukan yleisempiä. Useimmin allergiaoireita vastaajille aiheuttivat siitepölyt (64 %), lemmikit (44 %) ja ruoka-aineet (43 %).

Anafylaksiasta oli kokemuksia joka neljännellä. Anafylaktisen reaktion aiheuttajista puolet oli ruoka-aineita. Vakavia oireita aiheuttivat lääkkeet, hyönteisten pistot, eläinten allergeenit ja erilaiset kosmetiikka-tuotteet. Harvinaisempia voimakkaiden oireiden aiheuttajia olivat muun muassa lintukirput, ehtoollisviini ja polttopuun sekaan joutuneet kyllästetyt puut.

Sisäilmaongelmat puhuttavat

Sisäilmaongelmat huolestuttivat vastaajia. Järjestöltä toivottiin näkyvämpää otetta ja napakoita kannanottoja julkisten tilojen ja työpaikkojen homeongelmiin.

Vastaajista 369 epäili sisäilmaongelmaa omassa asunnossa. Huono sisäilma näytti lisäävän asukkaiden oireita. Sisäilmaongelmaisissa taloissa asuvat olivat useammin allergisia homeille ja he myös useammin kokivat, ettei allergia ollut hallinnassa.

Allergista 16 prosenttia ja astmaa sairastavista 14 prosenttia koki, ettei oma tai perheenjäsenen sairaus ollut hallinnassa. Tulos on edellisen (v. 2007) tutkimuksen kanssa samansuuntainen.

Kelan erityiskorvausta lääkkeistään saa 73 prosenttia. Kelakorvauksista moni kantoi huolta myös kirjallisissa vastauksissa. Noin puolella vastaajista allergia tai astmaoireet vaikuttivat sisustusvalintoihin, siivoukseen ja ruoan valmistukseen. Melko usein oireet vaikuttivat myös vapaa-ajan valintoihin ja työssä jaksamiseen.

Tiedon tarve tuo jäseneksi

Tärkein syy yhdistyksen jäseneksi liittymiseen oli tiedon tarve. Myös Allergia & Astma -lehti ja toiminnan kannattaminen nähtiin tärkeinä. Terveydenhuollon ohella järjestön lehti oli monelle ensisijainen tiedonlähde. Lähes kaikki vastanneet lukivat lehden säännöllisesti tai ainakin melko usein.

Lehden sisältöön oltiin enimmäkseen tyytyväisiä. Enemmän kirjoituksia haluttiin erityisesti uudesta tutkimustiedosta ja itsehoidosta, mutta juttuvinkkejä tuli monista aihepiireistä.

Oppaita pidettiin lähes yhtä tärkeinä tiedonlähteinä. Oppaita arvostettiin erityisesti terveydenhuollossa työskentelevien keskuudessa.

Kansallinen allergiaohjelma ei ole vielä tullut tutuksi. Reilu kolmannes vastaajista ei ollut kuullut allergiaohjelmasta ja vajaan kolmannes oli kuullut, mutta ei omasta mielestään tunne sen sisältöä. Kuusi prosenttia vastanneista oli epäileväinen allergiaohjelman sisällöstä. Epäilijöitä oli varsinkin vaikeista allergioista kärsivien joukossa. Heidän mukaan vakavia allergioita saatetaan vähätellä kun korostetaan siedätyksen lisäämistä ja turhan välttämisen lopettamista.

Järjestön palvelut

Allergiatunnus oli tuttu 73 prosentille vastanneista. Lähes jokainen merkin tunnistaneista oli nähnyt tunnuksen pesuaineissa ja ihonhoitotuotteissa. Allergiatunnus vaikutti ostopäätöksiin reilusti yli puolella vastanneista.

Paikallisyhdistyksen toimintaan oli halukkaita osallistumaan 37 prosenttia vastaajista. Palveluista jäsenet hyödynsivät eniten Allergia & Astma -lehteä, allergia.fi -sivuja, jäsenetuja ja yleisötilaisuuksia.

Kyselyssä pyydettiin arviota järjestön toiminnasta yleisellä tasolla. Parhaat arvosanat saivat asiantuntevuus ja osaaminen. Huonompia arvioita annettiin uusiutuvuudesta ja näkyvyydestä, joille positiivisen arvion antoi alle puolet vastanneista.

Jatkossa järjestöltä toivottiin tiedotuksen, koulutuksen ja luennoinnin sekä järjestön näkyvyyden lisäämistä yleisesti ja varsinkin sisäilma-asioissa. Allergioiden ja astman hoitoon liittyvistä aiheista nousivat esiin itsehoito, hoitoon hakeutuminen, siedätys ja liikunta. Selvästi eniten haluttiin kuitenkin panostusta vertaistukitoimintaan.