Allergia- ja astmayhdistyksen jäsenkuva

Instituutti toteutti Imatran ja Lappeenrannan seudun Allergia- ja Astmayhdistysten kanssa yhdistysten jäsenille suunnatun kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää jäsenen henkilökuva ja tarjota apua yhdistysten itsearviointiin, kehittämiseen ja jäsenhankintaan. Samalla kerättiin tietoa jäseneksi liittymisen perusteista, osallistumisaktiivisuudesta, yhdistyksen tuottamista palveluista sekä tulevaisuuden odotuksista.

Kyselyyn vastasi 194 henkilöä (41 % jäsenistä), joista 150 oli Lappeenrannan ja 44 Imatran yhdistyksestä. Vastanneista 87 % ilmoitti itsensä allergiseksi. Runsaimmin esiintyi allergista nuhaa, astmaa, ruoka-allergiaa ja atooppista ihottumaa. Useampaa kuin yhtä allergiasairautta poti 74 % vastaajista. Allergiaoireiden taustalla olivat tyypillisimmin siitepölyt, koti- ja lemmikkieläimet, ruoka-aineet, pesu- ja puhdistusaineet sekä kosmetiikka.

Tyypillisimmillään jäsenyys oli kestänyt 1-5 vuotta. Jäseneksi liittymisen perusteista tärkeimmät olivat oma ja lapsen sairaus sekä tärkeän asian tukeminen. Yhdistyksen toivottiin järjestävän erityisesti luentotilaisuuksia ajankohtaisista allergia-aiheista, henkilökohtaista neuvontaa allergianeuvojan vastaanotolla, lapsille suunnattua toimintaa sekä vanhempien keskustelupiirejä. Sitä vastoin jäsenedut/-alennukset ja liikuntatapahtumat osoittautuivat vähemmän tärkeiksi palvelutarjonnan muodoiksi.

Yhdistyksen ja Liiton tarjoamiin tapahtumiin ja palveluihin oli viimeisen vuoden aikana osallistuttu harvakseltaan. Runsaimmin oli käytetty neuvontapalveluita sekä osallistuttu virkistys- ja liikuntatoimintaan sekä koulutukseen. Vähäistä osallistumisaktiivisuutta selittivät erityisesti muut kiireet, hyvä hoitotasapaino ja oireiden lievyys sekä tapahtuma-aikojen sopimattomuus ja soveltuvien tilaisuuksien puute. Vastaavasti toimintaan osallistuttiin tiedon ja vertaistuen tarpeen täyttämiseksi.