Koululaisilla runsaasti allergiaa

Vuonna 2001 Caprilla vierailleet peruskoulu- ja lukioryhmät osallistuivat vapaaehtoiseen allergiakyselyyn. Nimettömänä täytettyyn kyselyyn vastasi yhteensä 630 oppilasta. Kyselyn avulla selvitettiin erityisesti eliöperäisten allergian aiheuttajien merkitystä allergisten reaktioiden taustalla.

Yleisosiossa kysyttiin sukupuolta, ikää, asuinpaikkaa, sisarusten lukumäärää ja asuinhuoneiston lemmikkieläimiä. Allergiaosiossa tiedusteltiin allergioiden esiintymistä vastaajalla, lähiomaisilla ja ystäväpiirissä. Allergioiden aiheuttajista tarkastelussa olivat ruoka-aineet, siitepölyt, pölypunkit ja muut eläimet.

Tulosten mukaan allergisten osuus tavanomaisessa oppilasaineksessa on huomattavan suuri. Opilaista lähes 40 % ilmoitti itsellään todetun allergian. Ruoka-aineisiin yliherkästi reagoivia oli 17 %, siitepölyihin 22 %, pölypunkkeihin 4 % ja muihin eläimiin 15 % oppilaista. Selvityksen keskeiset tulokset on julkaistu Allergia- ja Astmalehden numerossa 1/2003.