Siitepölyaltistus autossa

Instituutti on selvittänyt tienkäyttäjän siitepölyaltistusta valtatie 6:lla ja Lappeenrannan kaupunkialueella. Henkilöautoissa vuonna 2003 toteutetut rotorod- ja pölylaskeumamittaukset tehtiin kesä-elokuussa heinien ja pujon kukinta-aikana.

Heinien ja pujon siitepölyhiukkasia (=sp) oli auton ilmatilassa vähän ja vain yhtenä mittauspäivänä (<10 sp/m3). Sen sijaan kukinnan jo ohittaneiden mäntyjen ja koivujen ajonaikaiset siitepölypitoisuudet vaihtelivat vähäisestä kohtalaiseen (<10–100 sp/m3). Keskeiset tulokset esiteltiin Turussa 19.-20.8.2004 järjestetyn kansainvälisen symposiumin "10th Nordic Symposium of Aerobiology" yhteydessä.

Jatkotarkastelussa julkiset tilat ja asuinhuoneistot

Vuonna 2004 Rotorod-mittauksiin perustuva siitepölytutkimus jatkui muihin sisätiloihin. Tavoitteena oli selvittää siitepölyjen tunkeutuvuutta, siitepölypitoisuutta ja allergiaoireriskiä julkisissa ja yksityisissä tiloissa. Mittauksia tehtiin Etelä-Karjalan keskussairaalan pääaulassa ja kahdessa asuinhuoneistossa, joista toisen tuuletusikkunat oli varustettu siitepölysuodattimin. Tutkimus toteutettiin koivun kukinnan huippukaudella toukokuussa (3.-23.5.).

Siitepölypitoisuudet laskivat huomattavasti siirryttäessä rakennusten edustalta sisätiloihin. Pitoisuudet vaihtelivat rakennuksen ulkopuolen mittauspisteissä kohtalaisesta runsaaseen (10-143 sp/m3). Lähellä ulko-ovea ja kauempana ulko-ovesta sijaitsevien sisäilman mittauspisteiden pitoisuudet sen sijaan olivat matalia (2-5 ja 2 sp/m3).

Koivun siitepölyä oli rakennusten sisäilmassa pääsääntöisesti vähän, alle kymmenen hiukkasta ilmakuutiossa. Asuinhuoneistojen sisäilman siitepölypitoisuudet olivat keskimäärin yhtä pienet siitepölysuodattimilla varustetussa ja suodattimettomassa kohteessa (2 sp/m3).

Keskeiset tulokset ovat ilmestyneet kesällä 2007 Aerobiologia -lehdessä.