Atoopikkojen ja astmaatikkojen hoitotutkimus

Tutkimushankkeessa selvitettiin kokeellisesti ja kontrolloidusti 1) suolahuonehoidon (haloterapia) vaikutuksia atooppisessa ihottumassa ja astmassa, 2) mineraalivesihoidon (balneoterapia) vaikutuksia atooppisessa ihottumassa, 3) kahden erityyppisen perusvoiteen lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksia atooppisessa ihossa ja 4) yleisesti uusien luonnonmukaisten hoitomenetelmien soveltuvuutta atooppisen ihottuman ja astman hoidossa.

Tutkimuksella pyrittiin luomaan pohjaa uudelle kuntoutus- ja hoitokulttuurille, jota voidaan soveltaa koko maassa edellä mainittujen potilasryhmien osalta. Samalla on kehitetty allergia- ja astmapotilaille kuntoutuslaitoksissa annettavaa palvelua, joka voi vähentää terveydenhuoltoon kohdistuvia paineita ja kustannuksia, parantaa potilaiden vointia ja lisätä työkykyä.

Tutkimukseen saatiin lupa Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta 15.5.2003. Instituutti on vastannut tutkimuksen hallinnoinnista. Kaikki käytännön hoidot toteutettiin Lappeenrannan Kylpylässä, joka vastasi tutkimus- ja hoitotiloista sekä tarvittavasta hoitolaitteistosta. Laboratoriotutkimuksista, histamiinialtistuskokeista ja typpioksidimittauksista ovat vastanneet Etelä-Karjalan keskussairaala ja Helsingin yliopiston Iho- ja allergiasairaala. Tutkimuksen päärahoittajia olivat Raha-automaattiyhdistys ja Kansaneläkelaitos. Rahoitusta saatiin myös Allergiatutkimussäätiöltä ja Ida Montinin säätiöltä.

Hoitotutkimus kesti viisi vuotta (2003-2007). Hankkeen päätutkijana toimi lääkäri LL Jussi Sandell. Käytännön järjestelyistä vastasi sairaanhoitaja Katri Mynttinen 31.12.2006 saakka ja Instituutin henkilökunta 30.4.2007 saakka, jolloin potilaiden hoidot ja tutkimukset päättyivät.

Ihoatopiatutkimukseen osallistui vaikea-asteista atooppista ihottumaa sairastavia henkilöitä, joista osalle annettiin mineraalivesihoitoa ja osalle suolahuonehoitoa. Astmatutkimukseen osallistui pääosin henkilöitä, joilla oli lääkärin toteama ja Kansaneläkelaitoksen kriteerit täyttävää astma sekä inhalaatiosteroidilääkitys vakiona vähintään yhden kuukauden ennen tutkimuksen alkua. Viimeisen hoitovuoden astmatutkimukseen valittiin henkilöitä, joilla oli ollut viimeisen kolmen kuukauden aikana astman kaltaista oireilua, mutta ei astmadiagnoosia eikä inhalaatiosteroidilääkitystä.

Ihoatopiatutkimuksessa on ollut mukana yhteensä 183 henkilöä, joista suunnitelman mukaisen koeasetelman kävi läpi yhteensä 70 tutkimuspotilasta. Heistä 43 osallistui suolahuonetutkimukseen ja 27 mineraalivesitutkimukseen. Astmatutkimuksessa on ollut mukana yhteensä 545 henkilöä, joista suunnitelman mukaisen koeasetelman kävi läpi kaikkiaan 83 tutkimuspotilasta. Kaikkiaan tutkimukseen ilmoittautui 728 henkilöä, joista 153 kävi läpi joko suolahuone- tai mineraalivesihoidot sekä niihin liittyvät mittaukset.

Hanke tähtää väitöskirjaan.