Pujon ja ketomarunan allergiahaitat puntarissa

Lähes miljoona suomalaista kärsii siitepölyn aiheuttamista hengitysteiden ja silmien oireista. Tärkeimpiä allergiakasveja ovat lepät, koivut, heinät ja pujo. Siitepölykausi alkaa maalis-huhtikuussa lepän kukkiessa. Toukokuussa kukkivat koivut aiheuttavat runsaimmin allergiaoireita Suomessa ja muissa Pohjois-Euroopan maissa. Kesä-heinäkuussa kukkivat heinät ovat puolestaan Keski-Euroopassa pahimmat oireiden aiheuttajat. Loppukesän tärkein allergianaiheuttaja Etelä- ja Keski-Suomessa on siitepölykauden päättävä pujo.

Maassamme arvioidaan olevan noin 100 000 pujon siitepölylle allergista. Ihotesteissä joka kolmas siitepölyallerginen reagoi pujoon. Vaikka altistuminen siitepölylle on yleistä, pujon merkityksestä allergiahaittana ja varsinkin sen erilaisista torjuntakeinoista tiedetään vähän. Pujo on ainoa merkittävä allergiakasvi, jonka esiintymiseen voidaan vaikuttaa erilaisin hoitotoimin.

Instituutin kaksivuotisessa (2006-–2007) pujotutkimuksessa selvitettiin, kuinka vakava allergiahaitta kasvi on taajama-alueilla. Hankkeessa tutkittiin pujon esiintymistä, kukkien rakennetta ja kuinka niittäminen ja repiminen vaikuttavat versomääriin. Ilman siitepölymääriä mitattiin vuorokauden eri aikoina, korkeuksilla ja etäisyyksillä kasvustoista. Siitepölypitoisuuksia myös verrattiin useissa paikoissa taajama-alueella ja muihin tärkeimpiin allergiakasveihin. Vastaavilla mittauksilla selvitettiin pujon runsaimman sukulaiskasvin, ketomarunan merkitystä allergisille. Marunoiden kukinta-ajat selvitettiin kasveja seuraamalla, koska marunoiden samannäköisiä siitepölyhiukkasia ei pystytä erottamaan siitepölyseurannassa käytetyillä valomikroskoopeilla. Lisäksi siitepölyallergisille suunnattiin kysely, jossa selvitettiin oireiden voimakkuutta ja ajoittumista sekä allergialääkkeiden käyttöä ja niiden tehoa.

Hankkeen loppuraportin keskeiset tulokset on koottu alasivuille, jotka löytyvät sivun vasemmasta reunasta.