Ketomaruna voi pidentää pujoallergisen oirekautta

Ketomarunaa kasvaa harvalukuisena Etelä- ja Keski-Suomessa. Runsaimmin kasvia tavataan Salpausselän alueella ja rannikolla  Etelä- ja Lounais-Suomessa sekä Oulun ja Kemin seudulla. Imatralta ketomarunan löytää helposti. Kaupunkialueen yhdeksästä satunnaisesti valitusta 250 metrin ruudusta ketomarunaa löytyi kuudesta (67 %). Rauhan sairaala-alueella kasvia oli vähemmän. Neljästä tutkitusta ruudusta ketomarunaa kasvoi yhdellä.

Ketomaruna muistuttaa pujoa, mutta on kapealehtisempi ja kooltaan pienempi, tavallisesti noin puolimetriä korkea kasvi. Vaatimattoman ulkonäön takia kasvi jää helposti huomaamatta tai sitä voi luulla pienikokoiseksi pujoksi. Ketomaruna kasvaa yleensä pujoa kuivemmilla paikoilla, kuten ratavallien ja tienpientareiden hietikoilla sekä kuivilla niityillä.

Ketomarunan kukinto on samanlainen kuin pujolla. Mykeröt ovat pienempiä ja pyöreämpiä kuin pujolla ja kukinnossa niitä on myös vähemmän. Kahdessa suurehkossa versossa oli 1400-1500 mykeröä ja suuressa yli puolimetrisessä 2400 mykeröä. Ketomaruna tuottaa kuitenkin runsaasti siitepölyä, koska samasta juurakosta voi lähteä jopa 30–-40 versoa.

Siitepöly vapautuu kukista samaan aikaan kuin pujolla. Kello 9 ketomarunakasvuston ympärillä siitepölyä oli ilmassa 2 450 sp/m3. Tuntia aikaisemmin pitoisuus oli vain 230 sp/m3 ja tuntia myöhemmin 430 sp/m3. Keskipäivään saakka pitoisuus pysyi yli 300 sp/m3, mutta kello 14 siitepölyä oli enää 50 sp/m3. Siitepölyhiukkanen on samannäköinen kuin pujolla.

Ketomaruna kukkii myöhemmin kuin pujo

Siksi se voi venyttää pujoallergisten oirekautta. Vuoden 2006 kahdella ketomarunaa kasvavalla mittauspaikalla siitepölymäärä nousi vasta pujon kukinnan loppuessa elokuun puolivälin jälkeen. Vuonna 2007 kukinta-ajan eroja tutkittiin tarkemmin seuraamalla viikoittain kasvien kukkimista ja mittaamalla siitepölyjä.

Kukinnan seurannan mukaan ketomaruna kukkii keskimäärin pari viikkoa pujoa myöhemmin. Kukinnan seurannan alkaessa heinäkuun 23. päivänä puolet pujoista kukki parhaimmillaan. Samaan aikaan 12 tutkitulta kasvupaikalta löytyi vain yksi ketomaruna, jolla mykeröiden kärjissä oli kukkia näkyvissä.  Kukkivien pujojen määrä alkoi vähentyä jo elokuun alussa, kun taas ketomarunan voimakkain kukinta ajoittui elokuun toiselle viikolle. Ennen elokuun 4. päivää suurin osa kukkivista marunoista oli pujoja ja 4. päivän jälkeen ketomarunoita.

Kasvupaikoilla oli yksittäisiä pujoja, jotka aloittivat kukinnan muita myöhemmin. Viimeiset kukintaa aloittavat pujot löytyivät elokuun puolivälissä. Samaan aikaan vielä kukkimattomia ketomarunoita oli yli puolella seurantapaikoista. Karhumäellä suurin osa ketomarunoista kukki 13.8.2007. Edellisenä vuotena kukinta alkoi viikkoa myöhemmin.

Ketomarunan myöhäisempää kukinta-aikaa tukevat myös siitepölymittaukset. Pujon kasvupaikoilla suurimmat siitepölypitoisuudet olivat ensimmäisenä (23.7., keskiarvo 450 sp/m3) ja toisena mittauspäivänä (1.8., 1 690 sp/m3). Ketomarunan kasvupaikoilla suurimmat pitoisuudet olivat 10.8. (3 700 sp/m3) ja toiseksi suurin 1.8. (1 160 sp/m3), johon lienee vaikuttanut lähialueiden pujojen siitepöly.

Rauhan Hallintolan katolla sijainneen Burkard-keräimen tuloksissa marunoiden siitepölymäärissä näkyi kaksi huippua. Heinäkuun jälkipuolella (21.7.2007) ensimmäistä kertaa seitsemän vuotta käynnissä olleen seurannan aikana pujon siitepölypitoisuus ylitti 100 hiukkasta ilmakuutiossa. Toinen useamman päivän kestänyt huippu oli 9.8.–14.8., jolloin yhtä päivää lukuun ottamatta pitoisuus pysyi yli 30 sp/m3. Kukinnan seurannan ja kasvupaikoilla tehtyjen mittausten perusteella jälkimmäinen huippujakso muodostui pääosin ketomarunan siitepölystä. Joukossa on myös pujon siitepölyä, mutta todennäköisesti vähemmän kuin ketomarunan, koska suurin osa pujoista oli jo kukkinut myös varjoisilla kasvupaikoilla.

Rauhan ratapihan Burkard-keräimen tuloksissa suurimmat marunoiden pitoisuudet mitattiin 2.8.–20.8.2007. Siitepölyä kertyi todella paljon, sillä suurin pitoisuus oli 390 sp/m3 ja Hallintolan suurin pitoisuus 100 sp/m3 ylittyi peräti yhdeksänä päivänä.