Ikkuna kiinni siitepölyaikaan

Tuuletettaessa sisälle voi pahimmillaan tulla hyvin runsaasti siitepölyä.

Sisäilmasta havaittiin keskimäärin 24 % ulkona mitatusta siitepölypitoisuudesta, mutta määrä vaihteli paljon mittauspaikan ja -olosuhteiden mukaan. Siitepölypitoisuutta mitattiin kolmessa Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutin huoneessa, joissa tuuletusaukot olivat erikokoisia. Näyttelyhuoneessa oli pienet ikkunat (0,25 m2), työhuoneessa suuret (0,55 m2) ja alakerrassa tuuletettiin aukaisemalla ovet (2 m2).

Ulkoilman pitoisuus ratkaisee

Siitepölypitoisuus sisällä oli sitä suurempi mitä runsaammin siitepölyä oli ulkoilmassa ja mitä enemmän ilmaa virtasi sisälle. Kun koivun siitepölypitoisuus ulkona oli suurimmillaan 3 250 sp/m3 (3.5.), samaan aikaan sisällä mitattiin 600 siitepölyhiukkasta ilmakuutiossa. Luku ylittää kuusinkertaisesti siitepölytiedotuksessa käytetyn suuren pitoisuuden rajan (100 sp/m3), jolloin useimmat koivuallergiset saavat oletettavasti oireita. Luku olisi voinut olla vieläkin suurempi, sillä saman vuorokauden pitoisuus Rauhan mittauspisteessä oli "vain" 1 760 sp/m3. Useimpina vuosina tämä ylitetään moninkertaisesti, sillä suurimmat vuorokausikeskiarvot ovat yli 10 000 sp/m3. Koivun heikon kukinnan vuoksi suurimmat pitoisuudet mitattiin männyn kukintakaudella, jolloin ikkunan ulkopuolella huippupitoisuus oli 5 080 sp/m3 ja huoneen sisällä lähes 2 000 sp/m3.