Ilmavirta levittää siitepölyn sisäilmaan

Hiukkasten liikkumista sisäilmassa selvitettiin huoneeseen asennetun keräinverkoston avulla. Läpivedossa ilma vaihtuu nopeasti, mutta samalla myös siitepölyä tuli sisälle runsaasti. Pitoisuus laimeni kauemmaksi ikkunasta siirryttäessä, hiukkasia oli kuitenkin myös huoneen perällä. Läpivedossa siitepölymäärä huoneen sisällä oli keskimäärin 11–35 % ja ilman läpivetoa vain 0,4–2,0 % ulkoilman pitoisuuteen verrattuna.

Mittausten aikana ulkopitoisuus vaihteli 5–-1520 siitepölyhiukkasta ilmakuutiossa (keskiarvo 590 sp/m3). Ikkuna-aukossa siitepölyä oli keskimäärin 208 sp/m3, suurimman pitoisuuden ollessa lähes 700 sp/m3. Lähellä ikkunaa oli seitsemänkertainen määrä siitepölyä verrattuna huoneen perällä mitattuun. Ikkuna lähimmässä mittauspaikassa (etäisyys 1 m) siitepölyä oli keskimäärin 131 sp/m3 ja toiseksi lähimmässä (3 m) 67 sp/m3. Myös keskellä huonetta pitoisuus oli suurimmillaan lähes 100 sp/m3.