Siivous kannattaa!

Yhteensä 14 asuinhuoneistossa tutkittiin siitepölylaskeumaa ja hiukkasten kerääntymispaikkoja. Kolmen viikon jaksoilla siitepölyä jäi sisällä keräimiin keskimäärin 20 sp/cm2, joka oli 3,1 % ulkona mitatusta.

Runsaimmin hiukkasia oli lähellä ovea ja tuuletusikkunoita. Poikkeuksia sääntöön aiheutti yleensä keräyskorkeus. Siitepölyä oli lattialla 1,8 kertaa enemmän kuin yläpuolella. Myös kulmaukset ja ilmavirtaukset vaikuttivat siitepölylaskeumaan. Lähekkäisissä keräimissä siitepölymäärät saattoivat olla hyvinkin erilaisia, jos välissä oli ilmavirtaa suuntaavia esteitä. Toisaalta keskellä huonettakin oli runsaasti siitepölyä, jos keräin sijoitettiin ilmavirtauksen reitille.

Lattiapölyn hetkellistä siitepölymäärää selvitettiin imuroimalla. Siivous kannattaa, sillä suodatinpaperille kertyi sisällä vain 0,17 sp/cm2. Vaikka luku on pienempi kuin laskeumanäytteissä, lattialla oli silti 1 700 siitepölyhiukkasta neliömetrillä. Runsaimmin siitepölyä oli eteisessä, jossa havaittiin pahimmillaan 3 600 siitepölyhiukkasta neliömetrillä.

Oheisessa kuvassa näkyy siitepölyjen jakautuminen kerrostalohuoneistossa. Hiukkasmäärät (sp/cm2) on mitattu laskeumakeräimillä, joista viisi oli tason päällä (vaaleat luvut) ja kahdeksan lattialla (mustat luvut). Pallojen koot on suhteutettu siitepölymäärään.