Siitepöly tarttuu tehokkaasti vaatteisiin

Siitepölyn tarttumista vaatteisiin selvitettiin puolen kilometrin kävelylenkin jälkeen otetuista näytteistä kesä-heinäkuun vaihteessa. Kävelylenkit tehtiin niityllä ja joutomaalla.

Runsaimmin hiukkasia oli kengissä (keskiarvo 133 sp/cm2) ja vähiten paidassa (32 sp/cm2). Siitepölyistä yli puolet oli heinän siitepölyä. Seuraavaksi runsaimpia olivat suolaheinien ja koiranputken siitepöly. Niityltä siitepölyä tarttui enemmän siitepölyä kuin joutomaalta. Niityllä oli myös runsaammin kukkakasveja ja heiniä. Niityllä kävelyn jälkeen heinän siitepölyä oli vaatteissa keskimäärin 41 sp/cm2.

Vaatteiden materiaali vaikutti siitepölyjen tarttumiseen. Sileään uuteen kankaaseen hiukkasia tarttui vähemmän kuin kuluneeseen ja karheaan. Näytteiden perusteella housuihin tarttui kaikkiaan noin 150 000 siitepölyhiukkasta! Kopistelemalla siitepölymäärä väheni noin 70 %. Vaatteet kannattaa siis puistella ulkona, sillä housuista irtosi noin 100 000 hiukkasta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty siitepölymääriä (sp/cm2) vaatteissa maastossa tehdyn puolen kilometrin kävelylenkin jälkeen.

  näytteitä heinät muut yhteensä
kengät 3 51 81 133
sukat 3 45 43 87
housut 10 41 33 74
-tasainen pinta 5 51 37 88
-saumat ja taipeet 5 31 29 60
paidat 3 26 6 32