Allergia- ja ympäristökoulu Capri

Capri on Instituutin koulutusyksikkö, joka tarjoaa erityisesti lapsille ja nuorille allergiapainotteista ympäristöopetusta. Caprin koulutustarjonnassa yhdistyvät ympäristö ja terveys, sillä huomattava osa terveyttämme uhkaavista tekijöistä on peräisin luonnosta. Keskeisenä tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä luonnosta ja ajankohtaisista ympäristökysymyksistä sekä allergioiden ympäristökytkennöistä. Opiskelijoille ja ammattiryhmille annettavan koulutuksen tavoitteena on erityisesti lisätä tietoa oman alansa allergiakysymyksistä.

Peruskoulujen ja lukioiden oppilaille tarjottavien luontokoulutyyppisten toimintapäivien kurssiohjelmat on sovitettu luokka-asteen tieto- ja taitotason sekä koulujen oppiainesisältöjen mukaan. Perusajatuksena on, että oppilaat itse tutkien ja havainnoiden saavat monipuolista ja kouluopetusta täydentävää tietoa allergioista ja ympäristöstä.

Vuonna 2010 kursseille osallistui Ruokolahden kirkonkylän koululta sekä Imatran Virasojan ja Tainionkosken kouluilta yhteensä neljä ryhmää ja 97 oppilasta opettajineen. Lisäksi kesäkuussa Linnoitus Hiirenkorvalla -ympäristökasvatustapahtumassa Lappeenrannassa kaikkiaan neljä ryhmää tutustui ruotsalaisten ja venäläisten sotajoukkojen linnoittaman niemen historiaan ja kasvillisuuteen.

Caprin kurssitoiminta käynnistyi vuoden 2000 alussa. Kahden ensimmäisen vuoden aikana toimintaa tukivat Opetusministeriö ja Raha-automaattiyhdistys. Vuoden 2010 loppuun mennessä Caprin palveluja on käyttänyt 125 oppilasryhmää ja 3 434 oppilasta. Samaan aikaan allergia-, luonto- ja ympäristöteemaan kytkeytyviin muihin koulutustilaisuuksiin on osallistunut noin 9 580 henkilöä.