Allergia- ja Astmaliiton tutkimusyksikkö

Kaakkois-Suomen Allergiakeskus aloitti toimintansa vuonna 1983 Joutsenossa Tiurun sairaalan suojissa. Kuuden toimintavuoden jälkeen organisaatio uudistui syksyllä 1988. Allergialiiton hallitus muutti nimen Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutiksi, joka samalla kytkeytyi osaksi valtakunnallista kansanterveysjärjestöä.

Vuosi 2014 on instituutin 32. toimintavuosi. Instituutti muodostaa Helsingissä sijaitsevan Allergiatietokeskuksen kanssa Allergia- ja Astmaliiton tutkimus- ja tietopalveluyksikön. Allergiatietokeskuksen perustehtävänä on hankkia ja jalostaa allergiatietoa allergiaa ja astmaa sairastavien elämänlaadun parantamiseksi. Yleisstrategian mukaisesti instituutin päämääränä on kasvaa merkittäväksi allergia- ja ympäristötiedon tuottajaksi.

Tutkimusta ja tiedonvälitystä

Instituutin keskeisiä toimintoja ovat tutkimus, tiedotus, asiantuntijapalvelut ja koulutus. Instituutti tuottaa uutta tietoa ja tiedottaa erityisesti allergioista, allergioiden ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta sekä ihmistoiminnan ympäristövaikutuksista. Lisäksi instituutti järjestää seminaareja ja tapahtumia sekä antaa allergioihin ja luontoon liittyvää koulutusta ja neuvontaa. Nuorille suunnattu kurssitoiminta kanavoituu Allergia- ja Ympäristökoulu Caprin kautta.

Instituutin toimitilat ovat arkkitehti Jalmari Lankisen suunnittelemassa funktionalistista tyylisuuntaa edustavassa rakennuksessa, joka valmistui vuonna 1939 Tiuruniemen parantolan ylilääkärin asunnoksi. Rakennus on Allergia- ja Astmaliitto ry:n omistuksessa ja tilan nimeksi on rekisteröity Capri. Toimitilat ovat edelleen myynnissä.

Instituutin toiminnan perusrahoitus tulee Etelä-Karjalan liitolta. Vuonna 2013 budjetti oli kokonaisuudessaan noin 128 000 euroa. Raha-automaattiyhdistyksen ja Etelä-Karjalan liiton ohella toimintaa ja hankkeita rahoittaa mm. Ympäristöministeriö ja säätiöt hankkeiden mukaan. Instituutin talous ja tilinpäätöstiedot ovat osa Allergia- ja Astmaliiton toimintakertomuksen tilinpäätöstietoja. Kansanterveysjärjestön osana ja yleishyödyllisenä yhteisönä instituutti ei ole ALV-velvollinen.

Henkilöstö

Vuonna 2014 Instituutissa työskentelee kolme henkilöä: instituutin johtaja Kimmo Saarinen, tutkija Juha Jantunen ja siistijä Arja Lampinen. Edellisenä toimintavuotena hankkeiden toteuttamiseen ja tulosten julkaisutyöhön osallistuivat lisäksi tutkija Vyacheslav V. Gorbach, professori Tari Haahtela, professori Matti Hannuksela, ylilääkäri Jouni Hedman, viestinnän asiantuntija Tuula Ketola, FT Tapani Lahti, tutkija Rainer Lehtonen ja työterveyslääkäri Jussi Sandell.

Allergia- ja Astmaliiton hallituksen toimikaudelle 2014-2016 nimittämän instituutin johtokunnan puheenjohtajana toimii vakuutuspiirin johtaja, OTK Ilpo Hakula. Jäseninä ovat maa- ja metsätalousyrittäjä Ari Berg, kunnanjohtaja Antti Pätilä, edistämispalvelujen päällikkö Seppo Repo ja maanviljelijä Antti Rämä sekä varajäseninä tutkija Virpi Junttila, dosentti Pertti Kolari, terveyspalvelupäällikkö Tiina Korhonen, hallintojohtaja Juha-Matti Saksa ja työterveyslääkäri Jussi Sandell. Johtokunnan esittelijänä toimi instituutin johtaja Kimmo Saarinen ja sihteerinä Seija Pohjalainen. Kunniapuheenjohtajana on toiminut vuodesta 2008 Kalevi Markku. Edellisenä toimintavuonna (2013) silloinen johtokunta kokoontui kolme kertaa.