Siitepölyjen uudet tuulet

Instituutin 18. symposiumi järjestettiin Helsingissä 22.10.2009. Tilaisuus tarjosi uutta tietoa siitepölyistä ja siitepölyallergioista erityisesti koivuihin liittyen. Päivän aikana kuultiin mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksesta koivun kukintaan, koivun siitepölyn allergeenipitoisuuden vaihtelusta, siitepölyn kaukokulkeumista ja niiden ennustamisesta sekä siitepölyn kulkeutumisesta ulkoa sisälle. Vuonna 2008 käynnistyneen Kansallisen allergiaohjelman uusien viestien mukaisesti päivä päättyi sopivasti uudenlaisen hunajasiedätyksen mielenkiintoisiin tuloksiin.

Symposiumin puheenjohtajana toimi kliinisen allergologian dosentti, lastentautien ja lasten allergisten sairauksien erikoislääkäri Erkka Valovirta. Hän veti yhteen päivän antia seuraavasti:

Siitepölyallergia on lisääntynyt selvästi viimeisen 50 vuoden aikana. Allergia on erityisesti lisääntynyt nuorissa ikäluokissa. Allergiset sairaudet, atooppinen ihottuma, ruoka-allergia, astma ja allerginen nuha ovat yleisimpiä kroonisia sairauksia lapsuudessa. Allergiset sairaudet ovat yleisiä toki kaikissa ikäryhmissä. Allergiat ovat kansantauti!

Näin siitepölykauden jälkeen on hyvä kokoontua yhteen Siitepölyjen uudet tuulet -symposiumiin. Tänään keskitymme erityisesti koivuallergiaan. Koivun siitepöly on leppien, heinien ja pujon ohella yksi tärkeimpiä allergisen nuhan ja astman aiheuttaja. Aikuisväestöllä on allergista nuhaa noin 20 %:lla. Se on yleisin allerginen sairaus, joka yleensä lapsilla alkaa toisen ikävuoden aikoihin. Allerginen nuha on astman riskitekijä; noin 20–30 %:lle kehittyy astma. Allerginen nuha paranee iän myötä noin kolmasosalla. Allerginen nuha huonontaa elämänlaatua, aiheuttaa unihäiriöitä sekä huonontaa keskittymiskykyä. Allerginen nuha on usein alidiagnosoitu ja alihoidettu sairaus.

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös koivun kukintaan ja siitepölymuodostukseen. Suomen
ilmasto lämpenee niin kuin koko maapallon. Koivun pölytyksen alku siirtynee viikkoja aikaisemmaksi ja kasvuraja jopa useita satoja kilometrejä pohjoisemmaksi. Nämä muutokset
aiheuttavat entistä pidemmän oireilukauden allergisille henkilöille. Siitepölytiedotteet ovat tärkeä työkalu terveydenhuollossa. Niillä on potilaille ja väestölle suuri arvo. Turun yliopiston aerobiologian laitos on julkaissut siitepölytiedotteita aivan ensimmäisten joukossa Euroopassa, jo vuodesta 1976 alkaen. Kun tiettyä siitepölyä on ilmassa runsaasti, lähes kaikki sille herkistyneet saavat allergiaoireita. Vain herkimmät, voimakkaimmin allergiset, saavat oireita, kun siitepölyä on ilmassa vähän.

Allergiat ovat kansansairaus. Kansallisen allergiaohjelman 2008-–2018 tavoitteena on vähentää allergisten sairauksien aiheuttamaa taakkaa yhteiskunnassamme, mutta erityisesti yksittäisten potilaiden kohdalla. Allergiaterveys lisääntyy. Sietokyky allergeeneille lisääntyy. Potilaiden elämänlaatu paranee. Terveydenhuollon voimavaroja pystytään käyttämään kohdennetusti juuri niille, joilla on vaikea allergia.

Toivon tämän symposiumin aikana paljon keskustelua allergioista ja niihin vaikuttavista
tekijöistä. Suomi on suunnannäyttäjänä maailmalle. Allergiaterveyttä lisäämällä parannetaan
allergisten hyvinvointia. Moniammatillinen keskustelu, osaaminen ja yhteistyö ovat keskeisiä
työkaluja.

Tilaisuuden puheenvuoroista on koottu symposiumijulkaisu.