Rauhan- Tiuruniemen luontoon!

Instituutin lähiympäristössä pääsee tutustumaan maakunnan keskeisiin ympäristötyyppeihin, Salpausselän geologiaan ja maaperän muodostukseen, harjukasvillisuuteen ja maisemaan.

Alueen luontoarvoja kartoitettiin syksyllä 2013. Varsinkin Tiuruniemi lähes luonnontilaisine metsineen (vaihtelevan ikäistä sekapuustoa ja lahopuita) tarjoaa erinomaiset puitteet niin marjastajille, sienestäjille kuin muuten luonnossa liikkuville! Aikaisemmin Tiuruniemessä sijainnut luontopolku on valitettavasti jäänyt pois käytöstä uudisrakentamisen takia.

Lue lisää Rauhan-Tiuruniemen luonnosta: luontoselvitys 2013