Julkaisutyö keskeinen osa Instituutin toimintaa

Kaakkois-Suomen Allergiakeskuksessa (1983-1988) ja Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutissa (1989-2007) valmistui 25 toimintavuoden aikana yhteensä 1 446 julkaisua, jotka sisältävät mm. 213 kotimaista tai kansainvälistä alkuperäistutkimusta, 18 opinnäytetyötä, 65 kirjaa tai kokoomajulkaisua sekä 663 yleistajuista kirjoitusta. Julkaisuluettelo on ladattavissa tästä.

Julkaisut jakautuvat aihepiireittäin:

  • Allergia ja astma 645 (45 %)
  • Ilmansaasteet ja terveys 152 (11 %)
  • Kasvit 116 (8 %)
  • Perhoset 282 (19 %)
  • Muut ympäristöaiheet 248 (17 %)

Vuodesta 2008 eteenpäin julkaisuja on kertynyt yhteensä 317. Kaikkiaan instituutissa on tehty vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä 1 763 julkaisua. Tuoreimpien julkaisujen luetteloon pääset tästä.