Korvenkylän Korvenhaka
(käynnistysvuosi 1999)

Korvenhaka on näyteikkuna, joka muistuttaa meitä vain muutaman vuosikymmenen takaisesta asuin- ja elinympäristöstämme. Korvenhaka perustettiin tyhjälle ja pensoittuneelle tontille Joutsenon Korvenkylän keskustaan, jossa haka kytkeytyy osaksi ihmisten arkipäivää. Harmaantuneista hirsistä rakennetussa tietoriihessä kerrotaan alueen historiasta sekä perinneympäristöjen hoidosta ja suojelusta.

Hankkeen eteneminen

Perinneympäristön perustamisen valmistelutyöt aloitettiin vuonna 1998. Seuraavana vuonna alue raivattiin, riukuaita ja tietoriihi rakennettiin sekä lammaslaidunnus aloitettiin. Alueen nimi julkistettiin kesällä vihkimistilaisuudessa. Vuodesta 2000 lähtien on jatkettu tiedotus- ja tapahtumatoimintaa, mm. opastettuja pyöräretkiä ja luontoiltoja, joista tähän mennessä viimeiseen, järjestyksessään kahdeksanteen luontoiltaan osallistui 19.7.2007 noin 60 henkilöä.

Vuonna 2010 lampaat laidunsivat haassa kesäkuun puolivälistä heinäkuun loppuun. Kolmen lampaan työtä helpotettiin niittämällä nokkosia heinäkuussa. Aktiivinen tapahtumatoiminta päättyi vuonna 2008 ja valitettavasti heinäkuun puolivälissä 2009 tietoriihikin jouduttiin sulkemaan, kun puolet tauluista oli hajotettu ja pöydän pinta poltettu. Tietoriihi avattiin jälleen toukokuussa 2010, mutta tauluja ei riiheen ole enää ripustettu.

Korvenhaan ylläpito loppui syksyllä 2011. Lampaita ei enää ollut lähialueilla saatavilla, joten kaupunki laittoi tontin myyntiin. Tietoriihelle löytyi uusi koti Pekka Sihvosen tiluksilta.

Hanke on toteutettu yhteistyössä Joutsenon kunnan, Joutsenon seurakunnan ja 24 muun eri organisaation edustajien kanssa.