Ruohosaaren kalliosinisiipi
(käynnistysvuosi 1990)

Kalliosinisiiven elinympäristön kunnostus Lappeenrannassa on todennäköisesti pelastanut uhanalaisen sinisiiven yhdyskunnan. Ennen hoitoa laji oli vaarassa hävitä Ruohosaaresta ja kesti kuusi vuotta ennen kuin heikentynyt kanta toipui. Nyt kalliosinisiipiä on kunnostetun elinpaikan lisäksi myös muualla saaressa. Sinisiiven elinpaikan kunnostus on yksi Suomen ensimmäisistä perhoslajin auttamiseksi tehdyistä hoitotoimista.

Hankkeen eteneminen

Runsas yhdyskunta löytyi 1960-luvun puolivälissä, 1980-luvulla elinympäristö kasvoi umpeen kiihtyvällä vauhdilla ja vuosikymmenen lopulla perhonen oli välittömässä häviämisvaarassa. Elinympäristö kunnostettiin vuonna 1990. Perhonen oli äärimmäisen vähälukuinen vuoteen 1995, mutta runsastui vuosina 1996-–2000. Vuonna 2001 niitä havaittiin jo eripuolilla saarta samalla kun hoitoaluetta laajennettiin. Vuosina 2002-–2003 kalliosinisiipiä löytyi kaikkiaan seitsemästä Lappeenrannan edustan saaresta.

Heinä-elokuussa 2009 maanomistaja harvensi puustoa joidenkin kallioiden väleistä ja ympäriltä, mikä paransi näköyhteyttä erillisten kallioilaikkujen välillä. Vuonna 2010 raivaustöitä jatkettiin poistamalla katajia ja mäntyjä saaren pohjois- ja keskiosan kallioilta. Kalliosinisiiven seurantojen yhteydessä kartoitettiin ensimmäistä kertaa saaren kalliokasvillisuutta. Kaikkiaan putkilokasveja kirjattiin 68, joista kallioiden ja ketojen lajeja oli 38, metsäkasveja 14, puita 10 ja rantakasveja 6. Saaren kaakkoiskärjen kallioiden harvinaisimpia lajeja olivat mm. kesä- ja keltamaksaruoho, kissankäpälä ja mäkiarho.

Hanke on toteutettu yhteistyössä Orion-yhtymä Oyj:n ja maanomistaja Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa.