Immolan lentokenttä Imatralla

Nykyisin vain pienlentokoneille tarkoitettu Immolan lentokenttä otettiin käyttöön toisen maailmansodan kynnyksellä vuonna 1938. Lähes 70 vuoden aikana alueelle on ehtinyt kehittyä monimuotoista ketokasvillisuutta. Kenttää hallitsee erittäin runsas kissankäpälä.

Hyönteispyydysten alueella kasvillisuuden korkeus vaihtelee 5-20 cm. Valtalajeina kasvavat kissankäpälän lisäksi lampaannata ja kanerva, viimeksi mainittu varsinkin reuna-alueilla. Mesikasvillisuutta on monin paikoin runsaasti, mm. kultapiiskua.

Alkukesän näytteiden perusteella varsinkin Immolan ludelajisto vaikuttaa mielenkiintoiselta. Näytteistä on määritetty mm. lajit Trapezonotus anorus ja Aelia klugi.