Lappeenrannan lentokenttä

Lappeenrannan liikennelentokentällä paahdejatkumo on jo yli sadan vuoden mittainen. Kasvillisuus on lähes kauttaaltaan matalan ketomaista ja monimuotoista. Valtalajeihin kuuluvat lampaannata, ketomaruna ja kissankäpälä. Myös mesikasvillisuutta on runsaasti.

Hyönteispyydysten alueella kasvillisuuden keskikorkeus vaihtelee 5-10 cm. Ketomarunan runsauden perusteella ei ole ihme, että alkukesän näytteistä löytyi ketomarunakemppi (Craspedolepta campestrella). Keltamaljoista puolestaan on löytynyt ilmeisesti maalle uusi mesipistiäislaji Andrena bimaculata.