Utin lentokenttä Valkealassa

Utin lentokenttä on tutkituista kentistä kuivin ja karuin. Kasvillisuutta hallitsevat lähes yksinomaan kanerva ja sianpuolukka, paljas hiekkamaa näkyy monin paikoin.

Mesikasvillisuutta on kanervan ohella erittäin vähän. Tästä huolimatta pyydyksistä on löytynyt erittäin paljon hyönteisiä, mm. eniten suurperhosia! Alkukesän näytteisiin kuuluvat mm. kuoriutumisteltoista lude Phimodera lapponica ja keltavadeista harvinainen mesipistiäinen Andrena nigrospina. Utin Malaisesta tavattu mesipistiäinen Halictus leucaheneus lienee ensimmäinen havainto Suomesta!