Havaintoja vähintään joka toisesta 10x10 km ruudusta

Seurantaan on toistaiseksi ilmoitettu päiväperhostietoja 2 272 havaintoruudusta, jotka kattavat jo reilu puolet Suomen pinta-alasta.

Voit täydentää seurannan tietoja suuntaamalla tulevan kesän perhosretkiä puutteellisesti tutkituille alueille ja varsinkin kartan "tyhjiin" havaintoruutuihin! Niitä löytyy edelleen runsaasti varsinkin Suomen pohjoispuoliskolta.

Oheisen kartan havaintoruututilanne 7.1.2015. Tarkemman ruutukartan voit ladata tästä. Perhostietoja on kertynyt harmaista ruuduista (1991-2013) ja värikkäistä ruuduista (2014).