Havaintopäivien määrä muistiin!

Havaintopäivien määrää tarvitaan, kun arvioidaan laji- ja yksilömääriä suhteessa havaintojen tekoon käytettyyn aikaan.

Yleensä mitä enemmän on päiviä, sitä suurempi on yksilömäärä ja havaittujen lajien lukumäärä. Yhdenkin havaintopäivän sisältävä lomake on arvokas, vaikka seurannan kannalta parhaimpia ovat kattavaan havaintojaksoon perustuvat tiedot.

Tukkimiehen kirjanpito kesän aikana helpottaa työtä. Aktiivisimmat osallistujat yltävät jopa 150 havaintopäivään, mutta tämä edellyttää täyspäiväistä havainnointia keväästä syksyyn. Keskimäärin yhden lomakkeen havainnot ovat pohjautuneet noin yhdeksään päivään.

Kuvassa on niittysinisiipi (Plebeius semiargus).