Seuranta pohjautuu 10 x 10 km yhtenäiskoordinaatteihin

Koordinaattitieto on välttämätön havaintojen ilmoittamiseksi. Koordinaatit löytyvät mm. peruskartoilta, mutta Instituutista saa tarvittaessa koko Suomen kattavan karkean koordinaattikartan. GPS-paikantimista saadut hyvinkin tarkat koordinaattitiedot muutetaan tarvittaessa Instituutilla seurantaan sopivaan tarkkuuteen.

Yhdellä lomakkeella voi esittää tietoja vain yhdestä koordinaattiruudusta, mutta se voi ulottua kahden tai useamman kunnan tai eliömaakunnan alueelle. Eri kuntien havaintoja ei siis tarvitse jakaa useammalle lomakkeelle, jos vain ruutu on sama.

Suomen koordinaattijärjestelmää on uusittu, mutta seurannassa käytetään edelleen aikaisempaa yhtenäiskoordinaatistoa. Se koostuu kuuden numeron sarjasta, esimerkiksi Imatran ruutu on 678:359.

Kuvassa on kangassinisiipi (Plebeius argus). Kuva: Anu Valtonen.