Ympäristötutkimuksen painopiste perinneympäristöissä

Perinneympäristöillä tai -biotoopeilla tarkoitetaan niittämällä ja laiduntamalla syntyneitä alueita, kuten avoimia niittyjä ja puustoisia hakamaita ja metsälaitumia. Niityt ja laitumet hallitsivat maaseutumaisemaa vielä 1800-luvun lopussa. Maatalouden muutosten myötä perinneympäristöjen määrä on romahtanut. Vielä 1900-luvun alussa Etelä-Karjalassa oli lähes 25 000 hehtaaria niittyjä, joista on säästynyt nykypäiviin alle sata hehtaaria.

Instituutti on tutkinut perinneympäristöjä monin tavoin. Tutkimus alkoi 1990-luvulla maakunnan perinneympäristöjen kartoituksella. Myöhemmin on tutkittu niittämisen ja laidunnuksen vaikutuksia kasveihin ja perhosiin Kaakkois-Suomessa ja Venäjän Karjalassa. Myös monet Instituutin hoitokohteista ovat perinneympäristöjä.

Lisätietoja perinneympäristöistä: