Asiantuntevaa apua luonto- ja ympäristöselvityksiin!

Instituutti on tehnyt viranomaisten, kuntien ja muiden tahojen toimeksiannosta kymmeniä luonto- ja ympäristöselvityksiä. 2000-luvulla kohteena on usein ollut liito-orava. Muita vahvoja osaamisalueita ovat lintu- ja kasvillisuusselvitykset sekä perhoskartoitukset.

Yleishyödyllisenä yksikkönä instituutti ei ole arvonlisäverovelvollinen.