Ketojen pistiäiset ja muut hyönteiset seurannassa

Pölyttäjähyönteisseuranta on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoima hanke, johon Instituutti on osallistunut vuodesta 2002 lähtien.

Kesällä 2002 Instituutti vastasi Joutsenon Kaivolan-Anolan hiekkakedon keltapyydysten näytteenotosta. Kedolta löytyi useita vaateliaita myrkkypistiäislajeja ja muita erittäin harvinaisia hyönteislajeja. Joukosta löytyi myös maalle uusi kaskas, Alebra albostriella. Keltapyydysten koenta jatkui samalla paikalla vuonna 2003. Kesällä 2004 keltapyydysten tilalle viritettiin Malaise-rysä, jonka saalis koettiin aikaisempien vuosien tavoin kahden viikon välein ja näytteet toimitettiin SYKEn käyttöön.

Vuonna 2005 Malaise-rysä siirrettiin maakunnallisesti arvokkaalle Luumäen Päivärinteen kedolle. Asentamisen jälkeen (5.5.) pyydys koettiin kahden viikon välein syyskuun loppuun asti (27.9.), jonka jälkeen pakastetut näytteet toimitettiin Suomen ympäristökeskukseen määritettäviksi. Aineistosta on löytynyt mm. maalle uusi lehtipistiäislaji Tenthredo temula. Seuranta jatkui kesällä 2006 ja 2007.

Vuonna 2008 Malaise siirrettiin Pellisenrannan ketorinteelle Joutsenossa, jossa selvitettiin Instituutin pitkäaikaisen hoito- ja tutkimuskohteen hyönteislajistoa. Seuranta jatkui samalla kohteella myös kesällä 2009.