Liito-oravat kartoituksen kohteena

Vuonna 2006 tehtiin kolme liito-oravaselvitystä. Karri Kuitunen tutki lajin levinneisyyttä 29.3.–17.5. yhteensä 14 kohteella Imatralla. Kartoitus tehtiin Imatran kaupungin ympäristötoimelle. Liito-oravan ulostepapanoita löytyi kuudelta kohteelta, joista kahdelta löydettiin myös pesäkolo (Itä-Siitola ja Sarkkolahti). Neljä kohdetta (Mikonsaari, Niskalampi, Neitsytniemi ja Lipurinniemi) oli liito-oravan käytössä ainakin ruokailu- tai levähdysalueena.

Kimmo Saarinen teki 2.6. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen pyynnöstä liito-oravaselvityksen Lappeenrannan Villumäessä, jossa lajin ulostepapanoita havaittiin pienellä alueella. Juha Jantunen puolestaan kartoitti liito-oravia Lappeenrannan Nyrhilässä 16.8. Lohja Rudus OY AB:n tilauksesta. Pääosin puuton tai taimikoista muodostuva maa-ainesten ottoalue ei sopinut  lajille eikä alueelta löydetty merkkejä liito-oravista.

Isokultasiiven esiintymiä Joutsenossa kartoitettiin Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiön tuella. Suomessa erittäin uhanalaista ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaan erityisesti suojeltavaa perhosta etsittiin Korvenkylän Kurjensuon peltoaukealta seitsemän päivän aikana (26.6.–23.7.), Kotakorven pelloilta kolmesti (4.7., 13.7., 16.7.) ja Korvenkannan pelloilta kerran (13.7.). Lisäksi isokultasiipiä etsittiin kahdesti Kesolasta lähellä Joutsenon keskustaajamaa. Kartoituksissa havaittiin vain kaksi naarasyksilöä, mutta lajilla lienee jo vahva kanta Etelä-Karjalassa. Kesän aikana isokultasiipiä havaittiin mm. Lappeenrannan Vainikkalassa, Joutsenon Vesikkolassa, Imatrankoskella sekä Ruokolahden Äitsaaressa.