Vahva painotus liito-oravissa

Vuonna 2008 Instituutti teki kaksi luonto- ja ympäristöselvitystä. Lappeenrannan kaupungin tekninen toimi tilasi Lappeenrannan Pajarilan kaavarungon alueella huhtikuussa toteutetun liito-oravaselvityksen, joka täydensi ja laajensi alueella vuonna 2005 tehtyä kartoitusta. Lohja Rudus Oy Ab:lle tehtiin puolestaan Lappeenrannan Nyrhilässä syksyn 2007 liito-oravaselvityksen täydennys.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen tilaamaa palosirkkojen kartoitustyötä Luumäen ja Lappeenrannan välisellä rataosuudella ei sen sijaan pystytty toteuttamaan kehnojen sääolojen vuoksi. Koska elokuun aikana ehdittiin tutkia ainoastaan muutamat erilliskohteet, kartoituksen toteutus siirrettiin kesään 2009.