Palosirkkojen kartoitukset jatkuivat

Vuonna 2009 tehtiin kaksi ympäristöselvitystä, molemmat palosirkan esiintymisalueiden kartoituksia Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen toimeksiannosta. Ensimmäinen kartoitus Luumäen ja Lappeenrannan välisellä rataosuudella oli tarkoitus tehdä jo vuonna 2008, mutta heikkojen sääolojen takia se voitiin toteuttaa vasta elokuussa 2009.

Toinen kartoitus selvitti palosirkalle sopivat esiintymisalueet Kouvolan ja Luumäen välisellä rataosuudella. Maastotöistä vastasi pääosin Mirva Valanti, mutta 21.8.2009 lähes koko instituutin henkilökunta osallistui Utin lentokenttäalueen kartoitukseen. Hankkeiden tavoitteena oli selvittää alueet, joilla palosirkkaa esiintyy sekä lajille sopivat mahdolliset elinympäristöt ja näiden hoitotarve. Kartoituksissa ei löydetty yhtään uutta palosirkkaesiintymää.