Vain yksi ympäristöselvitys

Toimintavuonna tehtiin yksi ympäristöselvitys Rudus Oy:n toimeksiannosta. Suunnitteilla olevalta kiviaineksen ottoalueelta Lappeenrannan Ränninkorvesta arvioitiin erityisesti liito-oravan ja suojeltavien kasvilajien (mm. kangasvuokko) asemaa alueella.