Joutsenon Ahvenlammelle luontoselvitys

Toimintavuonna tehtiin viisi ympäristöselvitystä. Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimi tilasi Joutsenon Ahvenlammen ympäristön luontoselvityksen, Ruokolahden Metsä- ja Rakennuspalvelu Ky Ruokolahden Härkäläävän kallioalueen luontokartoituksen sekä Rudus Oy suunnitteilla olevien maa-ainesten ottopaikkojen luontokartoitukset Lappeenrannasta (2 kpl) ja Loviisasta.

Merkittävin työ tehtiin Ahvenlammen alueella, jonka tärkeimmät luontoarvot olivat lounaisosan vanhassa kuusikossa, lammen eteläpuolen laajassa sekametsässä sekä koillisosan lehdossa. Näiden alueiden varttuneissa ja lähes luonnontilaisissa metsissä puusto oli tyypillisesti eri-ikäistä, erilajista ja myös lahopuita oli enemmän kuin tavanomaisissa talousmetsissä. Metsät tarjoavat sopivat puitteet mm. monille tikoille ja mahdollisesti liito-oravallekin, josta ei kuitenkaan tehty havaintoja.

Virkistyskäytön kannalta muita tärkeitä alueita olivat lammen luoteispuolen mäntymetsä ja rantavyöhyke, joihin on helppo tutustua lenkkeily- ja latureitin varrella. Ahvenlammen sijainti onkin lähivirkistyksen näkökulmasta erinomainen. Kartoitusten yhteydessä alueella nähtiin runsaasti kävelijöitä ja lenkkeilijöitä, perheitä lapsineen sekä rannoilla uimareita.