Selvityksiä ympäri maakuntaa

Vuonna 2012 instituutissa tehtiin kaksi luontoselvitystä. Lappeenrannan lentokentän kupeeseen suunnitellulta minicartingradalta etsittiin uhanalaisia lajeja kesäkuussa ja Metsähallituksen tilaama Västäräkinmäen luonnonsuojelualueen keltaverkkoperhosselvityksen perhosseuranta tehtiin kesäkuun alussa ja raportti lähetettiin kommentoitavaksi heinäkuussa. Uhanalaisia ja rauhoitettuja verkkoperhosia havaittiin 16 yksilöä.

Vuonna 2013 kuusi selvitystä

Maaliskuussa Lappeenrannan Kettukallion alueella kartoitettiin liito-oravia. Alueelle on suunnitteilla Lemminkäinen Infra OY:n maa-aineisten ottoalue. Merkkejä liito-oravasta löydettiin samoilta alueilta kuin Instituutin vuosina 2005 ja 2009 tekemissä kartoituksissa.

Kesällä tehtiin Rudus Oy:n toimeksiannosta kaksi luontoselvitystä. Maa-ainesten ottoalueista toinen sijaitsi Lappeenrannan Karsturannassa ja toinen Lemin Hyvärilässä. Lemillä etsittiin liito-oravia toukokuussa ja molempien paikkojen kasviselvitykset ja raportointi tehtiin kesäkuussa.

Instituutti teki kesäkuun alussa Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen toimeksiannosta luontoselvityksen Lavolan liikekortteleiden alueelta lentokentän länsipäädyssä. Kartoitus oli jatkoa edellisenä kesänä tehdylle karting-radan luontoselvitykselle viereisellä alueella.

Joutsenon Rauhan ja Tiuruniemen mantereen sekä lähialueiden saarten metsäluontoa arvioitiin marjastus- ja muun virkistyskäytön näkökulmasta syyskuussa 2013. Tuloksia esiteltiin Lappeenrannassa 22.10. järjestetyn metsätilaisuuden yhteydessä.

Lappeenrannan, Immolan ja Utin lentokenttien hyönteislajistoa tutkittiin jälleen vuonna 2013. Suomen ympäristökeskuksen hyönteistyöryhmien tilaamassa tutkimuksessa Instituutti vastasi lentokenttien pyydyksien asennuksesta ja hoidosta. Luvat tutkimukselle saatiin kenttiä hallinnoivilta tahoilta (Finavia, Imatran Ilmailuyhdistys ja Utin Jääkärirykmentti). Pyydykset asetettiin kentille huhtikuun lopussa ja ne käytiin tyhjentämässä 2-3 viikon välein aina syyskuun loppuun saakka. Kaikki näytteet on toimitettu Suomen ympäristökeskukseen analysoitaviksi.