Tienpientareiden kasvit ja perhoset

TIELI-hankkeessa (2001-–2003) tutkittiin perhosia ja kasvillisuutta erikokoisten teiden pientareilla. Mukana oli yhteensä 85 kohdetta Imatralla, Joutsenossa ja Lappeenrannassa. Tutkimuskohteet edustivat valtatien liittymäalueita, pientareita sekä alemman tieverkoston pientareita. Näiden vertailuryhmänä oli muita avoimia ympäristöjä kuten kesantopeltoja, pellonpientareita ja perinneympäristöjä.

Pientareiden kasvillisuus oli melko samanlaista, vaikka yksittäisten kohteiden välillä oli suuriakin eroja. Pientareet sopivat myös perinneympäristökasvien kasvupaikoiksi, jos kasvillisuus saa kehittyä riittävän kauan ilman maan muokkausta. Parhaita kasvupaikkoja olivat vanhat ja leveät pientareet, joiden maaperä oli kuiva, hiekkainen ja vähäravinteinen.

Pientareilla oli runsaasti päiväperhosia ja muita perhosia. Valtateiden ja pienten hiekkateiden pientareet sopivat perhosille paremmin kuin taajamateiden pientareet ja liittymät. Pientareilla havaittiin myös harvinaistuneita niittyjen päiväperhosia sekä yhteensä kolme uhanalaista lajia. Erillinen merkintä-jälleenpyynti -tutkimus osoitti niittynä hoidetun liittymän tärkeäksi elinympäristöksi tesmaperhoselle.

Hankkeen loppuraportti on ilmestynyt Tiehallinnon julkaisusarjassa. Tiehallinnon ohella hanketta on rahoittanut Maj & Tor Nesslingin säätiö.