Piennartutkimuksista Tiehallinnon ympäristöpalkinto 2006

Tiehallinto jakaa vuosittain kunniakirjan tunnustuksena työstä, jolla esimerkillisellä tavalla on tuettu Tiehallinnon toiminnan ympäristölaadun kehittämistä.

- Tänä vuonna olemme päättäneet palkita Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin siitä tutkimustyöstä, jota instituutti on vuosien varrella tehnyt tienvarsiluonnon monimuotoisuuden ylläpitoon liittyen, kertoo ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen Tiehallinnosta.

Syyskuun alussa myönnetyssä kunniakirjassa instituutti kuvataan vireäksi ja aktiivisesti toimivaksi tutkimus- ja tietopalveluyksiköksi, joka pitkäjänteisellä toiminnallaan on tuottanut uutta tietoa tienvarsiluonnon monimuotoisuudesta ja sen ylläpidosta.

Instituutti on tutkinut tienpientareiden luontoa Etelä-Karjalassa vuodesta 2001. Ensimmäinen hanke Tienpientareet ja valtateiden liittymät perhosten ja kasvien elinympäristönä (TIELI) arvioi lajiston monimuotoisuutta ja koostumusta erikokoisten teiden pientareilla sekä perhosten liikkumista valtatien liittymäalueilla.

Vuonna 2004 alkanut jatkohanke Niittämisen vaikutukset tienpientareiden niittyeliöstön monimuotoisuuteen (NIINI) keskittyi eri aikaan toteutetun niiton vaikutusten arviointiin. Tutkimuskohteena olivat erityisesti pientareilla elävät niittyjen kasvit ja hyönteiset.

Molempien hankkeiden loppuraportit ovat ilmestyneet Tiehallinnon julkaisusarjassa. Niiden tulokset osoittavat, että tienpientareilla on tärkeä rooli kasvien ja perhosten elinympäristöinä. Havaintojen perusteella tienpientareiden hoitoa voidaan kehittää niin, että luonnon monimuotoisuus otetaan aikaisempaa paremmin huomioon.

Piennartutkimukset saivat arvokkaan päätöksen joulukuussa 2006, kun instituutin tutkija Anu Valtosen väitöskirja tienpientareiden merkityksestä perhosten elinympäristönä tarkastettiin Joensuun yliopistossa.